stookolietank
Vul onderstaand formulier in.

Contactadres
Naam:

Straat:

Gemeente:

Telefoon: (privé)

Telefoon: (werk)

GSM:

Email:

Adres stookolietank
Indien verschillend van contactadres
Naam:

Straat:

Gemeente:

Gegevens stookolietank
Is de stookolietank nog in gebruik?
Ja
Neen
Weet niet

Hoeveel liter stookolie kan uw tank bevatten?

Hoeveel liter stookolie zit er nu nog in de tank? (raming)

Heeft men de tank ooit reeds opgevuld met water, zand,...
Ja
Neen

Ligging van de stookolietank:
Voortuin Naast de woning Onder de woning Achter de woning

Onder de tuin
Onder oprit/pad
Bovengrondse tank
In de kelder
In de kruipkelder
Onder een vloer
In de garage
Anders nl.
Is het mangat van de tank goed bereikbaar (ook de bouten)?
Ja
Neen
Weet niet
Is de tank vrij bereikbaar van op de openbare weg?
Ja
Neen
Kan uw stookolietank uitgegraven worden?
Ja
Neen
Weet niet
Kan u bepaalde (grond)werken zelf uitvoeren?
Ja
Neen
Opmerkingen:

JACOBS NV I T : 014/21 68 43 I F : 014/21 68 51 I info@jacobscleaning.be